top of page
Blue abstrakta former
LÄS MER OM

Såhär sänks kostnaden på uppvärmning - med tätad ventilationskanal

lime2176-2000x450.jpg.webp

Otäta ventilationskanaler i gamla flerbostadshus är mycket vanligt, och samtidigt ett stort slöseri med energi. Ventilationsfläktar är nödvändiga för att få en godkänd OVK och undvika dålig luft i hemmen, men utan täta kanaler suger fläktarna ut all värme ur husen.  Äldre flerbostadshus byggda 1970 eller tidigare dras idag med stora ventilationsutmaningar. De gamla ventilationskanalerna i husen är av tegel eller eternit, och är nu otäta och läcker efter mer än 50 år i bruk.De gamla husen byggdes med ventilation genom självdrag, och på grund av de otäta kanalerna fungerar inte tekniken längre som den ska.

 

Drag skapas på grund av läckaget i kanalerna i fel utrymmen, och de boende får dras med dålig luft. En kostsam lösning fram till nu har varit att endast installera fläktar i hus med dålig ventilation, som cirkulerar luften i alla lägenheter i byggnaden på ett tillfredsställande sätt. På det sättet försvinner den dåliga luften, men på grund av otäta kanaler även all värme i huset. NFK använder den nya metoden Linervent för att täta läckande ventilationskanaler. Metoden är inte bara enkel och smidig, utan sänker även uppvärmningskostnaden avsevärt. Genom att både installera nya kanaler och fläktar i gamla hus får man lägenheter med god ventilation – och sparar pengar.

Före / Efter

kanaltatning-linervent-ventilation-nfk.jpg

Ventilationskanal i tegel före och efter en kanaltätning. 

Linervent tätar gamla ventilationskanaler

Linerventmetoden innebär att ett flexibelt kompositrör träs som en formbar strumpa genom befintliga ventilationskanaler för att sedan blåsas upp så att den formas efter den gamla ventilationen och sedan härdas. På så sätt får man en ny, helt tät kanal inuti den befintliga. Processen är lika enkel som den är genial, och utförs alltså utan att det gamla systemet behöver rivas ut. De nya rören installeras främst från taket, vilket gör att de boende störs minimalt – om de ens märker av det. 

– Vanligtvis behövs det högst 15 till 30 minuter i varje lägenhet, och under tiden kan övriga kanaler i byggnaden användas som vanligt. På sin höjd kan boende behöva öppna sina fönster tillfälligt för att vädra under dagen, säger Jacob Slotte.

De som är bekanta med relining av avlopp kan se att Lineventmetoden är ungefär samma sak fast för ventilationskanaler – men med om möjligt ännu mindre krångel. 

Få godkänd OVK med Linervent

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) måste enligt lag utföras minst var sjätte år i flerbostadshus, och  hus med självdrag får alltid nedslag. Självdrag är helt enkelt inte tillräckligt för att tillgodose äldre flerbostadshus med en hälsosam inomhusmiljö. Men bra ventilation är mycket viktig för att inte hälsan ska påverkas negativt. Annars skapar föroreningar från människor och byggnadsmaterial unken och kvalmig luft som gör att de som vistas i miljön blir trötta och har svårt att koncentrera sig. För känsligare personer som till exempel allergiker kan dålig luft försämra hälsan.

 

Dålig cirkulation av luft gör också att fukt som bildas i lokalen inte försvinner, och hög luftfuktighet under längre tid ger upphov till mikroorganismer och mikrobiell tillväxt som kan vara mycket skadlig för människor.Trots det är det många som lever med dålig luft idag. Problemen ignoreras och åtgärdas inte alltid som de ska, och det är först när människor får känna skillnaden som de förstår hur dåligt de har haft det.

– Det finns tyvärr till och med exempel på hyresvärdar som skruvar upp ventilationen under besiktningsdagen, och sen låter hyresgästerna leva med dålig luft alla andra dagar, säger Jacob Slotte.

Men det går att få en godkänd OVK och bra ventilation med rena ventilationskanaler utan att förlora en massa pengar på det, och lösningen är Linervent.

Tätning av ventilationskanal ger stor energibesparing

För att skapa en hälsosam boendemiljö i äldre hus behöver alltså mekanisk ventilation som fläktar installeras. Men bara fläktar tillsammans med gamla ventilationskanaler gör att fastigheten läcker pengar som ett såll – bokstavligen. Energiförlusterna på grund av ventilationen i en byggnad uppgår enligt Energimyndigheten till cirka 25-30 procent av den totala förlusten. Så effektivisering av ventilationen kan ha en stor påverkan på energiförbrukningen i en byggnad.

 

Linerventmetoden som NFK erbjuder förhindrar värmeläckage i byggnadens olika utrymmen, och betalar i allra flesta fall sig själv på mindre än 10 år. Om fläktarna redan är installerade handlar det om en genomsnittlig återbetalningstid på 2-7 år. Efter det börjar man spara stora summor på uppvärmningen. 

– Vår lösning har en livslängd på 40-50 år, och med en årlig besparing i låt oss säga 40 år blir det väldigt mycket pengar i slutändan. Livstidsbesparingen med Linervent blir stor, säger Jacob Slotte.

Som exempel har ett flerbostadshus i Enköping på cirka 900m² gjort en kanaltätning med Linervent som kommer ge dem en energibesparing på 82 800 kr per år. Samtidigt är inte uppvärmningen det enda man gör besparingar på. Genom god ventilation skonas också fastigheten från att ta stryk på grund av höga fuktnivåer inomhus. Täta ventilationskanaler med Linervent leder till friska människor, friska hus och en hälsosam ekonomi.

Hur det fungerar

bottom of page